WL PANEL - uslovi korišćenja i izrade

||| Digitalna Srbija ||| O WL PANELU ||| DOWNLOAD ||| PORUDŽBENICA |||
..:: KORISNICI ::..

Svi korisnici WL PANEL-a mogu neograničeno da ga koriste, umnožavaju i daju drugom na upotrebu, u skladu sa civilizovanim normama ponašanja, bez obzira koja je reklama na njemu prikazana.

..:: NARUČIOCI ::..

WL PANEL mogu na poruče firme i pojedinci i da na njega postave svoju reklamu.
Reklama može da bude instalirana u sam softver, a predvidjena je i opcija preuzimanja reklame sa odredjenog sajta u ON LINE režimu.
Preduzeće "Web & Law" d.o.o. Beograd, kao autor softvera, zadržava pravo da odbije izradu reklame koja:
  • Izaziva rasnu, nacionalnu, versku ili polnu netrpeljivost ili diskriminaciju
  • Propagira ili poziva na bilo koji oblik nasilja ili huliganstva
  • Propagira bilo kakav oblik seksualne nastranosti
  • Vredja tudja osećanja ili omalovažava tudj rad


Autor softvera se ogradjuje od svih eventualnih zloupotreba ili kršenja autorskih prava u naručenim reklamama.
O autorskim pravima u reklami brine i odgovara isključivo Naručilac.


Naručilac se obavezuje da se pridržava ovih načela u slučaju da je naručio WL PANEL koji omogućuje preuzimanje reklame sa sajta, koju može sam da postavlja i menja.

..:: CENE I MEDJUSOBNE OBAVEZE ::..


Osnovna verzija WL PANEL-a podrazumeva postavljanje statične reklame (slike) u softver na mestima za veliku i malu reklamu. Velika reklama se otvara pri startovanju WL PANEL-a i pri kliku na dugme sa nazivom poručioca. Mala reklama se nalazi na dnu ekrana i prisutna je tokom celokupne upotrebe WL PANEL-a .

U osnovnu verziju uključeno je i narezivanje 20 CD diskova sa štampanjem reklame-nalepnice na samom disku.

Cena osnovne verzije WL PANEL-a iznosi 10.000 dinara koje treba uplatiti na račun

160-310011-79
kod banke IntesaNaručilac se obavezuje da autoru softvera dostavi sve potrebne fajlove - slike, tekst i prevod u razumnom roku.

Autor softvera se obavezuje da u roku od 15 dana od dana usaglašavanja izgleda reklame, kompletiranja dokumentacije i izvršene uplate Naručiocu dostavi diskove sa uradjenim WL PANEL-om .


..:: DINAMIČKE REKLAME ::..

Preduzeće "Web & Law" d.o.o. je u mogućnosti da udovolji svim Vašim zahtevima u pogledu izrade dinamičkih reklama za WL PANEL , za Vaš sajt i za druge potrebe. Porudžbina takve reklame ostvaruje se kroz ugovor o izradi reklame i taj posao se dodatno plaća.

..:: DODATNI DISKOVI ::..

Naručilac može da poruči i više od 20 sledujućih CD diskova sa WL PANEL-om .

Cene dodatnih diskova:
  • do 100 komada - 70 dinara po komadu
  • od 101 do 500 - 60 dinara po komadu
  • više od 500 komada - 50 dinara po disku

Dodatni diskovi se narezuju nezavisno od sledujućih diskova i rok za njihovo narezivanje je najkasnije 10 dana od dana završetka softvera i uplate za dodatne diskove.