HOME ||| Poziv ||| CENOVNIK ||| VODIČ - Demo ||| Preuzmi aplikaciju ||| ADMIN (za članove) ||| Prijava novog člana |||
ID: Password: ::: Zaboravljena šifra ::: Novi član?
Interaktivni turistički vodič kroz Srbiju

Udruženje reklamera, kao glavni nosilac Projekta, poziva Vas da svoje turističke potencijale predstavite u

Interaktivnom turističkom vodiču kroz Srbiju

i time se uključite u sveobuhvatnu prezentaciju turističke ponude Srbije.
Vodič je web aplikacija na nekoliko svetskih i regionalnih jezika koja se korisnicima dostavlja narezana na disk ili putem e-maila, zajedno sa Vašom reklamom, a predstavlja portalni skup tipiziranih prezentacija svih članova.

Pojedinačna tipizirana prezentacija člana sadrži:
  • informativni tekst o firmi
  • foto galeriju
  • videoteku (sa prevodom)
  • cenovnik roba i usluga
  • digitalnu mapu
  • mapu „gde se nalazimo“
  • informativne tekstove
  • formu za brzo slanje poruka (za rezervacije)
  • knjigu utisaka sa odgovorima
uz mogućnost dodavanja novih stavki i sklanjanja postojećih. Pored toga, članovi imaju mogućnost i da u svojoj prezentaciji predstave značajne manifestacije, destinacije ili svoje partnere, koji ne moraju da budu članovi Vodiča.

Vodič je obogaćen i raznim korisnim sadržajima koji podstiču korisnike da ga koriste i mimo potreba vezanih za turizam, dok se u posebnom delu Vodiča, namenjenog medijima, objavljuju saopštenja i turističke vesti članova, čime se brže i jednostavnije upoznaje čitava javnost sa njihovim radom i ponudom.

Interaktivni turistički vodič kroz Srbiju“ ima i svoju verziju na sajtu koja je postavljena na na web adresi
www.digitalnasrbija.com/turizam
gde možete da obavite prijavu i dobijete više informacija.


Pridružite nam se!